เด็กร้องไห้

ทำไมลูกร้องไห้

ทำไมเด็กน้อยอย่างหนูต้องร้องไห...